Ik ben historicus. Ik reageer altijd wat allergisch wanneer mensen zeggen in een overgangstijd te leven, op een breukvlak van tijdperken. Het is met de beleving van de eigen tijd als overgangstijd als met de klacht over de jeugd van tegenwoordig: hij is van alle tijden. ‘Elke tijd is overgangstijd’ leerde ik van Hermann von der Dunk.[1]H.W. von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd. Opstellen over onze omgang met de geschiedenis, Amsterdam 1996. Maar toch: ook ik zie dat zich grote veranderingen voltrekken en dat we – de mensheid, onze samenleving – voor grote uitdagingen staan. Denk op mondiale schaal aan het veranderende klimaat en in onze samenleving aan de groeiende ongelijkheid en de steeds grotere diversiteit.

lees verder: Breukvlak

Referenties

Referenties
1 H.W. von der Dunk, Elke tijd is overgangstijd. Opstellen over onze omgang met de geschiedenis, Amsterdam 1996.