Home2021-11-02T14:36:35+00:00

‘Ik kwalificeer mezelf vaak als omnivoor,
maar ben toch in de eerste plaats historicus,
met een passie voor onderwijs en cultuur.’

Over mythe, geschiedenis en cultuur

Ik ben historicus. Je komt historici op heel veel plekken tegen. Ze lijken van alle markten thuis. Je kunt in dit land als historicus zelfs minister-president of koning worden. Volgens Jan Hamming, burgemeester van mijn woonplaats Zaanstad, ben ik een historicus met een grote passie voor onderwijs en cultuur. Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ik was vijfentwintig jaar toezichthouder bij de grootste havo-vwo school hier in de Zaanstreek. En tot het afgelopen voorjaar was ik bij u in Brabant twaalf jaar directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant, eerder bkkc | brabants kenniscentrum kunst en [...]

9 december 2021|Categories: homepage, Kunst & cultuur|

Wie is?

Ik kwalificeer mezelf vaak als omnivoor, maar ben toch in de eerste plaats historicus, met een passie voor onderwijs en cultuur.

Waarom historicus? Omdat de geschiedenis mij de mogelijkheid geeft te reizen in de tijd. Maar ook omdat ik kennis van dat verleden nodig heb om de tijd waarin ik leef te begrijpen, daar zinvol in te kunnen acteren. En vanwaar die passie voor onderwijs en cultuur? Omdat ik ervan overtuigd ben dat onderwijs en cultuur grote infrastructurele betekenis voor onze samenleving hebben.

Lees meer

De Geuzen van de Negentiende Eeuw

In 1992 promoveerde ik bij Hermann von der Dunk op op De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika, een studie over de ontwikkeling van de buitenlands politieke opvattingen van de antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper, het Nederlands nationalisme van de late negentiende eeuw en de rol daarin van het conflict tussen Boeren en Britten in Zuid-Afrika.

Lees meer

Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

In 2018 fuseerden Kunstbalie en bkkc | brabants kenniscentrum kunst en cultuur tot de nieuwe organisatie Kunstloc Brabant. In de loop van het fusieproces werd mij met enige regelmaat gevraagd: wat drijft je? Dat resulteerde begin 2019 in een essay, ‘Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving’.
Ik ben daar sindsdien aan blijven schrijven, met een zich telkens vernieuwende versie als resultaat. Over het neoliberalisme als oorzaak van de steeds voelbaarder maatschappelijke verdeeldheid. Over het gebrek aan politiek draagvlak voor kunst en cultuur. Over autonomie en intrinsieke waarde als misverstand. Over de betekenis van kunst en cultuur voor identiteit, sociale cohesie en welvaart en welzijn. Over het belang van cultuureducatie.

Lees meer

Het nieuwste Brabant

6 maart 2021|Categories: Brabant, homepage, Kunst & cultuur|

Wat is Brabant? Hier, in dit huis, zijn we al gauw geneigd te zeggen: een provincie. En ja, Brabant is een provincie, zoals Noord-Holland dat is. En Overijssel. Maar wie Brabant zo naast Noord-Holland en Overijssel zet, realiseert zich meteen dat Brabant meer is dan een provincie. Brabant is een verhaal, of, zoals Gerard Rooijakkers het zo mooi zei: een idee, ‘maar wel een verrekes goed idee.’ Een paar jaar geleden probeerde het provinciebestuur dat idee te verwoorden in een dik boekwerk, Het Nieuwste Brabant, zo’n boek waarvan we vroeger op de uitgeverij zeiden: [...]

De gave van de verbeelding

3 december 2020|Categories: Brabant, homepage, Kunst & cultuur|

De coronacrisis heeft de culturele sector ongemeen hard getroffen. Met de ‘intelligente lockdown’ kwam het openbare culturele leven in maart 2020 nagenoeg tot stilstand. Centra voor de kunsten, musea, poppodia, theaters, filmhuizen en bioscopen werden gesloten. Gezelschappen moesten hun tournees afbreken. Internationale optredens waren van de baan. Festivals werden afgelast. Een groot deel van de circa 11.500 werknemers in de Brabantse culturele sector had van de ene op de andere dag geen werk meer. En voor veel van de bijna 15.000 zelfstandigen in de creatieve sector viel het inkomen geheel of gedeeltelijk weg. Dankzij [...]

Over onderwijs: een samenvatting van het voorafgaande

26 augustus 2019|Categories: homepage, Onderwijs|Tags: , , , |

Ik sta hier op een ongebruikelijk moment. U bent gewend mij aan het eind, niet aan het begin van het schooljaar te zien. Maar toen u hier 12 juli uw laatste Algemene Personeels Vergadering had was ik in Zuid-Duitsland. Daar trouwde mijn jongste zoon. U zult er begrip voor hebben dat ik daar voorrang aan gaf.Dus vroeg de schoolleiding mij om vandaag langs te komen. Op een bijzondere dag. Want voor het eerst heeft u concreet te maken met een nieuwe schoolleiding, zit in de rectorskamer een nieuwe rector. Ik kom daar zo [...]

Go to Top