Home2021-11-02T14:36:35+00:00

‘Ik kwalificeer mezelf vaak als omnivoor,
maar ben toch in de eerste plaats historicus,
met een passie voor onderwijs en cultuur.’

Leg uit of pas aan!

In de Tilburgse LocHal werd op 21 juni de derde editie van de Waarde van Cultuur gepresenteerd, een tweejaarlijks onderzoek naar ‘de staat van de culturele sector in Noord-Brabant’. Interessant ook voor iedereen buiten Brabant, omdat de Brabantse cijfers in een landelijk perspectief worden gezet. En deze keer extra interessant omdat het het eerste breed opgezette onderzoek is dat inzicht geeft in de effecten van de coronacrisis op de culturele sector.[fn]Bo Broers, Henk Vinken, Gosuin van Heeswijk (coördinatie en redactie), Waarde van Cultuur 2022, Kunstloc Brabant, Het PON & Telos, Pyrrhula Research Consultants, Boekmanstichting [...]

26 juni 2022|Categories: homepage, Kunst & cultuur|

Wie is?

Ik kwalificeer mezelf vaak als omnivoor, maar ben toch in de eerste plaats historicus, met een passie voor onderwijs en cultuur.

Waarom historicus? Omdat de geschiedenis mij de mogelijkheid geeft te reizen in de tijd. Maar ook omdat ik kennis van dat verleden nodig heb om de tijd waarin ik leef te begrijpen, daar zinvol in te kunnen acteren. En vanwaar die passie voor onderwijs en cultuur? Omdat ik ervan overtuigd ben dat onderwijs en cultuur grote infrastructurele betekenis voor onze samenleving hebben.

Lees meer

De Geuzen van de Negentiende Eeuw

In 1992 promoveerde ik bij Hermann von der Dunk op op De Geuzen van de Negentiende Eeuw. Abraham Kuyper en Zuid-Afrika, een studie over de ontwikkeling van de buitenlands politieke opvattingen van de antirevolutionaire voorman Abraham Kuyper, het Nederlands nationalisme van de late negentiende eeuw en de rol daarin van het conflict tussen Boeren en Britten in Zuid-Afrika.

Lees meer

Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving

In 2018 fuseerden Kunstbalie en bkkc | brabants kenniscentrum kunst en cultuur tot de nieuwe organisatie Kunstloc Brabant. In de loop van het fusieproces werd mij met enige regelmaat gevraagd: wat drijft je? Dat resulteerde begin 2019 in een essay, ‘Kunst en cultuur in een verdeelde samenleving’.
Ik ben daar sindsdien aan blijven schrijven, met een zich telkens vernieuwende versie als resultaat. Over het neoliberalisme als oorzaak van de steeds voelbaarder maatschappelijke verdeeldheid. Over het gebrek aan politiek draagvlak voor kunst en cultuur. Over autonomie en intrinsieke waarde als misverstand. Over de betekenis van kunst en cultuur voor identiteit, sociale cohesie en welvaart en welzijn. Over het belang van cultuureducatie.

Lees meer

Cultuur als investering

10 maart 2022|Categories: homepage, Kunst & cultuur|

Ik wil het met u hebben over het gesprek zoals we het hier in Breda, in Brabant, in onze samenleving voeren, moeten voeren over cultuur. Ik heb daar van de organisatie 10 minuten voor gekregen. Dus het gaat een beetje ‘van dik hout zaagt men planken’. De nuances moet u er vanavond even zelf bij bedenken. Ik doe het aan de hand van 6 stellingen. 1. De culturele sector moet minder praten over artistieke autonomie en intrinsieke waarde. Ja, cultuur heeft intrinsieke waarde. Ja, artistieke autonomie heeft een functie. Maar artistieke autonomie en intrinsieke [...]

Kansen

23 januari 2022|Categories: homepage, Kunst & cultuur, Onderwijs|

We hebben, eindelijk, een nieuw kabinet. Het tekent, het moet gezegd, voor een ambitieus programma dat lijkt te breken met het neoliberale discours dat, met zijn nadruk op een terugtredende overheid, eigen verantwoordelijkheid, privatisering, schaalvergroting, flexibilisering van de arbeidsmarkt, liberalisering van de kapitaalmarkt en globalisering, sinds het eind van de jaren zeventig van de vorige eeuw de politieke toon zette. Al meer dan twintig jaar worden Nobelprijzen uitgereikt aan wetenschappers die laten zien dat de veronderstellingen waarop dit neoliberalisme steunt niet houdbaar zijn: individuen laten zich niet door louter rationele overwegingen leiden, marktwerking resulteert niet [...]

Over mythe, geschiedenis en cultuur

9 december 2021|Categories: homepage, Kunst & cultuur|

Ik ben historicus. Je komt historici op heel veel plekken tegen. Ze lijken van alle markten thuis. Je kunt in dit land als historicus zelfs minister-president of koning worden. Volgens Jan Hamming, burgemeester van mijn woonplaats Zaanstad, ben ik een historicus met een grote passie voor onderwijs en cultuur. Ik denk dat hij wel gelijk heeft. Ik was vijfentwintig jaar toezichthouder bij de grootste havo-vwo school hier in de Zaanstreek. En tot het afgelopen voorjaar was ik bij u in Brabant twaalf jaar directeur-bestuurder van Kunstloc Brabant, eerder bkkc | brabants kenniscentrum kunst en [...]

Go to Top